042-15 01 17 kontakt@bireklam.se

Solskyddsfilm & säkerhetsfilm

Professionell Grafisk totalleverantör

produktion

Solskyddsfilm & säkerhetsfilm

Med hjälp av solskyddsfilm kan man skapa en sval och behaglig atmosfär inomhus. Filmen tillåter dig att bevara det naturliga solljuset samtidigt som den stänger ute UV-strålarna. Solskyddsfilm skyddar även möbler och mattor mot solblekning som ofta kan hända om möbler exponeras för mycket för sol. Solskyddsfilmen reducerar upp till 86% av värmestrålarna som tar sig in via alla fönster, när man sedan  använder sig av solskyddsfilmen kan kan man sänka kostnaderna från att kyla ner lokalerna drastiskt och gynna plånboken. 

Något som kan gynna butiker och andra känsliga verksamheter är säkerhetsfilm som skyddar alla fönster mot våld och vandalism. Säkerhetsfilmen erbjudet ett diskret men funktionellt skydd till glasytan, samtidigt som den inte ser till att ändra glasrutan. Säkerhetsfilm fungerar precis som ett skydd till en telefon, om säkerhetsfilmen sprucket är det enbart filmen som påverkas. Varken telefonen eller du tar skada om den skulle utsättas för hårt tryck eller våld. Den har exakt samma påverkan på ett fönster – enkel att använda och oerhört effektiv.